Get Adobe Flash player

SAHF:s logotyp

sahf pos2Svenska Arabhästföreningen bildades 1964, av några arabhästintresserade personer. Då togs ett initiativ av makarna Penelope & Claes Lewenhaupt på Claestorp, för att få fram en lämplig logotyp till den nystartade föreningen. De vände sig till en person i bekantskapskretsen, den då mycket unga konstfacksstuderande fröken Barbro Persson.

Barbro skissade på förslag efter förslag och till sist kom då det förslag fram som fortfarande används och som numera är mycket välkänt även utanför Sverige. Vägen fram till den slutliga logon var ändå något kantig. Den ursprungliga texten var handtextad, men ersattes med typografiska tecken av skäl som vi förmodar hade tryckteknisk bakgrund. Logon skulle ju också, för att kunna tryckas, gjutas som en blytyp. Det var bly som gällde - inte datorer.

Logons karaktär, den skickligt grafiska framtoningen (exempelvis manen) och logons lämplighet att användas i samband med modern teknik är genialisk. Datorer, kopiatorer, scannrar, fax eller vad vi nu hittar på, kan ju ofta rasera en bild - men SAHFs logo klarar det mesta av teknisk misshandel utan att förlora sin identitet. Förebilden för logon var Claestorps mycket kända Farissla och Kariba.

Vad hände sedan?

Jo, den unge konststuderanden blev klar med sin utbildning, bildade familj och bytte efternamnet till Lundberg. Barbro bor i Furuvik och undervisar i dag i konstnärliga ämnen och arbetar fortfarande med hästar som förebilder, bland annat. Det är dock inte bara araber utan alla hästraser som är föremål för hennes intressen. Detta tar sig konstnärliga uttryck, både vad gäller bild och form. Efter cirka femton år (!) från det att logon blev klar erhöll Barbro ett mindre belopp som ersättning plus den blytyp som nu sannolikt har förkommit. Något original finns tyvärr inte bevarat vad vi känner till.

Vad händer nu?

Som nämnts ovan har den 52 år gamla logon visat sig hålla den grafiska kvalitet som behövs inom modern teknik. Logon får, i positiva sammanhang, användas av medlemmar för att exempelvis visa sitt medlemskap eller att marknadsföra föreningen. Form, färg eller annan förändring av logon ska inte göras. Ej heller "ritas" ihop/kombineras med någon annan grafisk framställning. Om styrelsen kommer att ta ett beslut med annat innehåll i framtiden kommer detta att meddelas på lämpligt sätt. Undantag som exempelvis den nya klubblogon, har sanktioneras av SAHF. Logon är SAHFs egendom.

Den ovan refererade rättsuppfattningen baseras på författarens syn på vad som är hävd inom föreningen, sedan lång tid tillbaka och är inte grundat på något känt styrelsebeslut. /Ason '97

Ett bra exempel på användningsområde för logon för den enskilde medlemmen kan vara att lägga in den på sin hemsida eller tryckta alster med den kompletterande texten, "Medlem i SAHF".

Ladda ned högupplöst logotyp (eps)

Copyright © Svenska Arabhästföreningen, SAHF 2012-2020. All Rights Reserved.