Get Adobe Flash player

Om SAHF

Svenska Arabhästföreningen, SAHF, bildades den 20 november 1964 när 23 personer samlades på Svaneholms Slott. Föreningens förste ordförande blev greve Claes Lewenhaupt, som också är en av dem som verkade för bildandet av WAHO, World Arabian Horse Organisation. Som vice ordförande valdes Erik Philip Sørensen, sekreterare blev Erik Erlandsson och kassör Bertil Ahrenbeck. Två år senare avhölls den första Riksutställningen och platsen var Flyinge. Stochampion blev Diara Mokka PL och hingstchampion Exelsjor PL.

SAHF:s huvudändamål är att i första hand vara en avelsförening och i och med detta arbeta med

  • Riksutställningen - förutom en show är det också ett avelsfönster
  • Hingstcertifiering - att se till att den fortsätter att utvecklas
  • Sportcupen
  • SAM - tidningen för våra medlemmar som rapporterar från alla discipliner
  • Stödja och vara rådgivande till Registraturen ARAB i avelsfrågor
  • Ordna utbildningar och seminarier - i olika ämnen
  • Stödja uppfödare så mycket vi kan
  • Stödja lokala tävlingar och utställningar i SAHF:s namn.

Copyright © Svenska Arabhästföreningen, SAHF 2012-2020. All Rights Reserved.